Przygotowanie dokumentacji eksportowej

Jeśli chcemy eksportować swoje towary, musimy przygotować dany produkt tak, aby odpowiadał on wymaganiom danego kraju, dotyczącym etykiety, weryfikacji składników oraz dokumentacji potrzebnej do zarejestrowania produktu i producenta.

Jako eksporter odpowiadasz za dobrze przygotowany produkt oraz za przygotowanie dokumentacji exportowej.

Rodzaje wymaganych dokumentów zależą od typu eksportowanych towarów oraz kraju/terytorium będącego miejscem docelowym.

Oferujemy:

  • analizę wymaganej dokumentacji potrzebnej do zarejestrowania produktu
  • przygotowanie opisów na etykiecie wymaganych w danym kraju
  • rejestrację produktu w danym kraju

* * Poprawne przygotowanie etykiety oraz całej dokumentacji pozwoli uniknąć opóźnień w odprawie celnej, a w najgorszym wypadku; utylizacji towaru na granicy, postojów i opłat w porcie lub wysyłce z powrotem do producenta.