Dział eksportu dla Twojej firmy

Export

Powierz nam eksport swoich produktów

Obsługa eksportu w Twojej firmie
Poszukiwanie nowych klientów
Obsługa nowych klientów
Organizacja transportów drogowych i morskich
Przygotowywanie dokumentacji eksportowych
Organizacja odpraw celnych
Organizacja przeładunków na kontenery
Wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne według procedur danego kraju
Reprezentacja na targach i spotkaniach handlowych
Organizacja kontroli przy załadunkach i sporządzanie raportów
Nadzór prawny nad prawidłowością tranferów pieniężnych przy realizacji transakcji oraz nad prawidłowością dokumentacji przy płatnościach odroczonych w czasie
Ubezpieczenie towaru